Ђурђија Перуничић: Чекање полако сазрева

Знам куда пролази ова барка,
односи делић моје сете,
откинуте од вечности,
то је део светла који се губи.

Искра наде отвара врата сете,
да из те незнане дубине,
извуче нову линију хоризонта,
и врати оно што губим.

Чекање је период сазревања,
нема ничег незнаног,
зато и трагам очима светла
и кад је помрачина.

Нека трептај добра воље увек траје
а нада шири своју лепоту,
у њих верујем
као у откривену тајну.