Како најлакше објавити књигу?


Поред редовног објављивања Ваших радова у часопису СЛОВОСЛОВЉЕ
http://www.slovoslovlje.com/
Међународно удружење књижевника и умјетника „Горски видици“
http://www.slovoslovlje.com/p/httpwww.html
чији су чланови истакнути свјетски писци, од којих су тројица добитници Нобелове награде за књижевност, стоји Вам на располагању за професионално: објављивање књига, припрему за штампу и прелом, лектуру и коректуру, техничко и графичко уређење,  илустрације корица и унутрашњих страна, рецензије, предговоре, осврте.
За све информације обратити се на
gorski.vidici@yahoo.com 
...