Проф. др Слађана Миленковић: Три песме

СОНЕТ НА ОЧНОМ КАПКУ ИЗНУТРА

„Ја волим реч о коју се отимају две слике“.
Бранко Миљковић

Бди Еуридика док ишчекује
Речи несну у Хаду обећане
стихе митског певача цитиране.
Авај, само Анђела сен чувствује.

Ноћ ће Сонет вечности да искује
Месец брани Стих Звезде опеване
Песниче брате, с оне, друге стране,
Прогонства тишине он сад светкује.

Кроз пределе процветалог пепела
завађене Метафоре испева
Принц поезије Ватриним узглављем.

Сунца црн јамб и лира догорела
узалуд Смисао огњених бојева
јер песме смрти прогласиће слављем.


ПРВИ ПЕТЛИ  

Времену, да ли песмом господари
ил` месијански слути у тамнини?
Огласи кад нам стварности чувари
призову зору у сна пукотини?

Не дају сни скамењени јантари 
да шану каткад ветрови тишини
и први петли постану вратари 
дану далеком, још само гласини.

Слатко сунце, хајде једном просини
опарај кошмар и расплети сање
и у подераног дана хаљини

прекини ово немило чекање
да разбије пој петла у даљини
сунчаног живота ил` смрти ткање.


СТИХ ОТКУЦАВА СРЦЕ

сад кад сам ја дошла у године дубооких бора
не знам више за твој зелени поглед пролећа
станем на врата и чекам
да се сагнеш из облака неразговетне олује

неминован растанак с ветром откуцава срце
кад полвачење се свира јутро и повечерје
поглед сиви замагљен тражи светлост
сад кад са дошла у сећање неког лета

док још маштају о мени седокоси младићи
неминовни таласи заборава запљускују
шеталиште некад ужарених погледа
предали смо га лако зарад променаде јесени
хрелћи у боље сутра које никад не долази

ничег се не сећам више
или се сећам
некакве обале можда не знам чије
некаквих предела и људи
али ни чамаца ни слика ни вина
удаљен једрењак сећања пропиње се
понекад на хоризонту кад се сагнеш из те олује пблака
зеленим пролећем погледаш моје бледе боре
и пољупцем ветра оепт
откуцава неминован стих
године поезије     Прoф. др Слaђaнa Mилeнкoвић српскa књижeвницa, прoфeсoрицa, доктор српске књижевности и нoвинaркa објавила је шест збирки песама. Поред пoeзиjе пише прoзу, eсeje, књижeвну критику, нaучнe и стручнe књигe и студиje. Дoбитник je вишe књижeвних нaгрaдa. Пeсмe су joj прeвeдeнe нa eнглeски, немачки, jaпaнски, бугaрски, румунски, шпански, турски, арапски и другe jeзикe. Глaвни и oдгoвoрни урeдник је Чaсoписa зa нaуку, културу и умeтнoст „Сунчaни сат“ и урeђуje jутjуб кaнaл „Живa рeч eмисиja“ TВ eмисиje, интeрвjуи и прeпoрукe зa читaњe - рубрика Књигa зa викeнд.Проф. др Слађана Миленковић