Ана Миливојевић: Човек у тегли

Не причај човеку који живи у тегли своје снове. Јер он из своје тегле нигде зашао није. Он чак ни не познаје све звезде на небу. Не види у њима ништа велико, ништа посебно. Као што ти то видиш. Не причај човеку у тегли да патиш и да ти је срце сломљено јер он чак ни ту своју теглу у којој живи ни са ким  поделио није. Покушај да га уведеш у свој свет маште али кад је од кад зна за себе живео у тегли тешко ће из ње изаћи. И не причај човеку у тегли о својим плановима за будућност. Јер он сва прошла и будућа времена дочекује где другде него у својој тегли!


...