Данијела Вељковић: Ко је чии

Они́ веле́ питу́ј Њега,
а Он вре́ви питу́ј Ваши.
А, на куга́ сам ја ?
На Наши, несЬм наша.
На Њиго́ви, несЬм њи́на.
Дал су Наши наши,
ил су Њини наши ?
Куј тој знаје?
Ја сЬм на онија
што несу Наши, 
а што несу ни Њини.
На онија што сами  стоје́
и  ветар у грбину́ немају.


Веле́ – кажу
Вре́ви – прича
Грбину – леђа
Куј - ко
Куј тој зна́је –ко то зна
На онија - њихова
На куга сЬм – чија сам
НесЬм – нисам
Несу - нису
Њини - њихови
Чии - чији