Данијела Вељковић: Не помажи ми, молим те

Ако ме видиш  где лежим 
покрај пута крваву у ранам,
поломљених костију
и поцепане душе,
заобиђи ме молим те
у  што ширем луку.
Не гледај ме !
Не говори ми да је со мелем за моје ране.
Не пробадај моју душу
оштрим копљем лажи.
Иди, иди моли те. 
Не помажи ми !
Не гововри ми да је ударац маљем
лек за моје поломљене кости.
Не помажи ми моли те !
Продужи својум путем
само иди, иди ...