ОБАВЈЕШТЕЊЕ УРЕДНИШТВА „СЛОВОСЛОВЉА“

С обзиром да је „Словословље“  електронско гласило Међународног удружења књижевника и умјетника "Горски видици", уреднички колегијум  „Словословља“ донио је одлуку да радове могу да објављују само они аутори који плате годишњу чланарину Међународном удружењу књижевника и умјетника "Горски видици" у износу од 20 евра, или еквивалент у другој валути на жиро рачун "Горских видика" на следећи начин:
из Црне Горе уплате вршити на текући рачун:
535-21727-8277, Горски видици, Прва банка Црне Горе;
а из осталих земаља уплате слати на девизни рачун
Горски видици IBAN ME25535005120000382294 
SWIFTCODE: PRVAMEPG
Члан "Међународног удружења књижевника "Горски видици" може постати аутор који има објављену књигу и поднесе молбу за пријем на елекtронску адресу:
gorski.vidici@yahoo.com.

....