Милица Благовјевић: Издаја и лажи

Склопише очи силни и лажни, 
Склопише очи ка страној стражи. 
Завлада немир у срцима њиним, 
Тресу се кости јер невера мили. 


Затворише врата ка нашој вери, 
Заволеше црну боју њиних душа немир. 
Дадоше злата добише ништа. 
Одоше погнути ка пуста огњишта. 

Нека срца туку нека сузе лију, 
Доћиће време немира њију. 
Плачите децо Бога молите, 
Водите своју децу и семе засадите. 

Нека никну поља, нека мирис шара
Нек се зна где је наша Крајна.