Зоран Д. Живковић: Стоглас

Зоран Д. Живковић

Стослов. Речник изгубљених речи.
Над плачем- плач.
Дамари времена прошлих, снохватица и бездан...
Беспризор.
Оновремено у времену садашњем. 
Илијада. Одисеј. Посејдон.
Тиха у сумрак, једна чежњива сенка исијава- 
нестајањем...

...