Слободан Ристовић: То што јесте


Црнобраћи

Јесте ли то хлеб
Устима окаменили
Онај који смо вам слали
Од деце своје отурајући
Црна браћо
Црна нам мајка
Ваша вам певала
И сестре кике рузмарином уплетале
Да сте уста браћом позлатили
Тако би вам се и окућница звала
Овако сте
То што јесте
Ено гаврана
Плаче пред ластама
Он зна
И оне знају...
....