Николина Ковачевић: Вез


Моја баба на сaмрти је изрекла потоњу жељу,
да је копамо у црногорску кошуљу,
са златним везом.
Са плетеницама,
око главе.
Попут трновог вијенца,
кад буде стала пред лице Божије,
да се од љепоте,
сва починства опросте.
...