Ана Миливојевић: Игра страсти

Нису ту само плесала два гола тела, ту су се душе спојиле у свом том диму од цигарета и врућини јула. То је тренутак страсти кад су обоје пали у свилу.
Ништа више није било важно сем тога да су сигурни да припадају једно другоме.И све оно што пре тога није смела пало је у воду. Осетила је слободу. Душе су плесале а тела су у томе припомагала. Хоће ли се покајати?Можда али то сада није важно.Њихови кораци су били измишљени у тренутку.У тој игри су ноге плеле невидљиве нити среће. Да ли се сећају сада после ових година које су пролетеле. Душе живе вечно и увек се препознају. Игра страсти никад не престаје.
... 
 

БЕЛЕШКА О АУТОРУ

     Ана Миливојевић, има деветнаест година. Писањем се бави од првог разреда основне школе. Мотив за писање јој је одувек била љубав. Ускоро излази и њенаа прва збирка.
Ана Миливојевић