Др Наташа Димитријевић: Јер живот је леп

Инспирисао си ме да живот посматрам као уље на платну
А 
заправо сам сама себи била инспирација
Због 
тебе сам заволела Синатру
Иако 
ми још увек делује некако смушено
Чак 
ми се допала и рупица на твом десном образу
Испочетка 
ми је деловала небитно
Јутра 
су имала смисла, а ноћи су постале онако гњецаво романтичне
Због тебе сам звезде босонога у дворишту посматрала
И 
коса ми се веселила, умео си да кажеш
Остале 
су ми речи након тебе
И 
пуни џепови обећања
Однео 
си прво априлско пролеће
Оставио 
си празан папир и оловку која више не пише
Недореченост 
је твоја специјална вештина
Прошли 
су дани, месеци а затим и године
Нема 
те
А онда се неким чудом пролеће вратило
Још 
лепше и мирисније јоргован се гордио
После 
тебе
Живот 
је развукао свој чаробни осмех на мом лицу
А Синатра је, за мене, своје отпевао

Белешка о аутору


 
   Др Наташа Димитријевић рођена је 16. марта 1979. године у Лесковцу, где је завршила осмогодишње и гимназијско образовање. Дипломирала је на Економском факултету у Нишу 2004. године. На истом факултету 2010. године одбранила је магистарску тезу под називом "Значај друштвене одговорности предузећа у савременим условима пословања". Докторат економских наука стекла је одбраном докторске дисертације 2016. године на тему "Пословна етика, друштвена одговорност и конкурентска предност предузећа", на Факултету за финансије, банкарство и ревизију, Универзитета Браћа Карић у Београду.
      Др Наташа Димитријевић тренутно је шеф рачуноводства у Прекршајном суду у Лесковцу. Од 2005. године ради у ОШ ''Коста Стаменковић'' у Лесковцу на рачуноводственим пословима. Након тога, запошљава се 2006. године у средњој Трговинско-туристичкој школи у Лесковцу, где обавља послове професора економске групе предмета. Од 2008. године ради у Регионалном гаранцијском фонду за јужну Србију где обавља функцију в.д. директора. Од 2009. године обавља послове сарадника директора за економска питања у Агенцији за локално економски развој у Лесковцу.
     Похађала је 2010. Универзитет социјалдемократије (УНИСД), у организацији Центара за студије социјалне демократије и Фондације Friedrich Ebert-Stiftung. Током 2012. године учествовала је у образовном програму "Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ", Београдске отворене школе. Теме са ових студија су уско повезане са етиком и друштвено одговорним пословањем.
      Ангажована је у оквиру УСАИД пројекта за реформу судства као члан радне групе за Приступ суду. У оквиру овог пројекта учествовала је на студијском путовању у Америци на тему управљања судском администрацијом. Такође, учесница је студијског путовања у Брижу (Белгији) у оквиру пројекта Speak European – Канцеларије за европске интеграције, при чему је три недеље похађала наставу о Европској Унију на Европском Колеџу.
Пише приче и афоризме које од 2020. године објављује у електронским новинама Медија центар Лесковац. Тркач – рекреативац.
     Наташа Димитријевић удата је и мајка двоје деце.