Ана Миливојевић: Ти си

Ти си моја успомена,
Моја балада,
Оно што сам била,
И оно што сам сада.
Ти си моје време,
Моја погрешна станица,
Не постоји граница.
У дневнику следећа страница.
Ти си моја балада,
Оно што сам била,
И оно што сам сада.
Ти си моја кутијица са машницом
И меда са којим још увек спавам,
Ти си ми времена стара.
Ближи се наш месец,
Месец вука и срне, 
Срце усамљено трне!