Ана Миливојевић: Јуче

Јуче сам своју поезију читала људима 
који је не разумеју али јој се помало диве.
Сви су они слике сиве,
А испред мене стоје.

Једина слика у боји,
Је она коју срце воли.

А то си ти мили,
Мили мој Ветре,
Дођи и однеси ме,
Ко што си некада то знао,
Док си ми срце крао.

Моја вечна испирацијо,
Моја жива рано,
Срце иде теби,
Сачекај га тамо!