Душан Митровић: Две дечје песме

ФЛЕКИЦА

Има једна мала овца,
Не постоји сума новца
За коју бих дао ражњу
Или оштром ножу њу.
 
Нема куца нити маца
Умиљатих к'о оваца,
Нити кућна љубимица
Као што је Флекица.

Она је још мала, пасе,
Ал' као из воде расте.
А већ ће сутрадан, Секо,
Почети да даје млеко

Њима трома, па и нама,
Ако шта претекне.
Ил' ће Флекица да бекне:
"Дајем само тројкама!"


ЈОЦИ

Где си шешир заборавио,
Кажи ми, сестрићу?
Је л' кад си код мене био?
Кажи ми, молићу!

Је л' кад смо се јурили
Око моје куће,
Играли се, жмурили?
Моје ухо чуће

Једну тужну молбу стару:
"Врати ме мом господару!",
Каже шешир твој.

Ал' не дајем ни пет пара,
Што он жели господара.
Тај шеширић сад је мој!