Ана Миливојевић: Ја сам

Ја сам из неких прошлих времена,
Млада девојка,
Смела жена,
Која само једног воли,
И тог једног нема...
Од љубави
Оста сена....
Ја сам из неких прошлих времена,
Где се дата реч увек одржи,
Где заувек речено све препреке пржи!
Ја сам из неких прошлих времена,
Где се обећања увек испуне, 
Где руже никада не вену, 
Осећам те у сваком трену... 
...