Миша Матић: Највеће похвале су добили клошари

После партијског задатка и упућивања на теренски рад у Студенски парк, другови кучићи су поднели извештај, који су другови из комитета једногласно прихватили. 
ИЗВЕШТАЈ СА ТЕРЕНА
Друштвено политичка атмосфера у парку је повољна, али је уочено постојање идеолошких противника, као и неке грешке код другова комуниста и другова левичара. Најбоље резултате постижу другови пензионери и другови студенти, које предводи чланство удружења Маркс 21. Њима уз раме су другови педери и другови наркомани. Код другова наркомана је примећено фракционашење, у чему се посебно истичу другови пајдомани, а поједини другови наркомани су потпали под утицај националиста и алкохоличара. Држање другова педера и другарица лезбејки је похваљено од другова из комитета. Највеће похвале су добили другови клошари, који од пролетос спавају на клупама, лицем окренути према згради градског комитета,  чувајући тако тековине наше социјалистичке, самоуправне заједнице. Другови мигранти су најнапреднији у класној борби, пљачкајући буржоазију и сукобљавајући са окорелим националистима , који су, нажалост, често присутни и бране буржоазију и реакцију од другова миграната и другова лопова. Другови полицајци и другови комунални милиционари су укључени у борбу против националиста и заштити другова педера и другова миграната.
.