КОНКУРС ЗА ОСМЕ ДРИНСКЕ КЊИЖЕВНЕ СУСРЕТЕ


АСоглас издаваштво Зворник расписује

КОНКУРС ЗА ОСМЕ ДРИНСКЕ КЊИЖЕВНЕ СУСРЕТЕ
За следеће категорије :
-Најбоља необјављена збирка пјесама
-Најбољи необјављени роман
-Најбоља необјављена збирка прича
-Најбољи необјаљени рукопис – стваралаштво за дјецу
Услови:
Слати необјављене рукописе на српском језику,  у једном Word документу, фонт Times New Roman, величина 12.
Збирке поезије треба да садржи најмање 30,  а највише  до 50  песама.
Рукописе слати искључиво под шифром.
У истом мејлу са необјављеном збирком, само у посебном документу, слати разрешење шифре које садржи:
-име и презиме аутора,
– назив рукописа и шифру под којом је послат рукопис,
– адреса пребивалишта, контакт-телефон и електронска адреса,
– кратка радна биографија аутора.
Рукопис послати најдаље до:  21. јуна 2024. године на e-mail: asoglas.zbornik@gmail.com


Првонаграђеним ауторима биће бесплатно објављене и штампане књиге у тиражу од 150 примјерака, друго мјесто – 50% попуста, треће мјесто – 30% попуста, похваљени аутори 20% попуста у односу на редовне цијене штампе и објављивања књиге.
Рукописи који не буду испуњавале ове услове, неће бити узимане у разматрање.
Резултати конкурса биће објављени 2.августа 2024.године, док ће датум и вријеме одржавања манифестације бити накнадно објављени.