Основано Међународно удружење књижевника и умјетника «Горски видици» које је издавач часописа «Словословље»

      У Црној Гори је 12. децембра 2021. године основано Међународно удружење књижевника и умјетника «Горски видици».
Циљеви  удружења су:
- популаризација књижевности и умјетности;
- његовање традиционалних вриједности;
- очување и његовање православних хришћанских вриједности;
- очување и његовање вриједности осталих вјерских конфесија;
- научно-истраживачки рад из области књижевности и историје
- информативно-аналитичко ђеловање преко свог гласила „Словословље“
- информисање јавности о раду Међународног удружења књижевника и умјетника „Горски видици“ преко јавних медија, радио, штампаних, телевизијских и електронских у Црној Гори, Србији, БИХ, Хрватској, Словенији, Македонији, Бугарсој, Грчкој, Нађарској, Аустрији, Њемачкој, Француској, Енглеској, Холандији, Шведској, Великој Британији, САД, Канади, Аустралији, Русији, Кини, Јапану, Индији.
- информисање јавности о Међународног удружења књижевника и умјетника „Горски видици“  преко друштвених мрежа на интернету.

Дјелатности удружења су:
- организовање књижевних вечери;
- организовање сликарских изложби;
- организовање музичких вечери;
- објављивање свог гласила „Словословље“ у електронској и штампаној форми, или неког другог гласила које у будућности буде основало Међународно удружење књижевника и умјетника „Горски видици“;
- организовање јавних трибина и округлих столова;
- објављивање књига својим члановима;
- пласман књига својих чланова;
- организовање конференција за штампу о раду Међународног удружења књижевника и умјетника „Горски видици“;

.