Данијела Вељковић: Три песме

 


НИШТА  НЕЈЕ́  ТВОЈЕ́

 

Сꙏм да си знајеш,
на ову́ј земљу́ ништа неје́ твоје́,
ни травка́ ни душа́ не твоја́.
Мож да се обзрташ, да збираш, да згрташ,
с празне́ шаке на свет си дошꙏл
такој ћеш се на небо и врташ.
А,  душу́ ти Бог да́л добро́ запамти́
кому́ треба да ју врнеш,
варди́ се добро́ да не посрнеш.


 

врташ – враћаш варди́ се – чувај се дошꙏл - дошао

да́л – дао знајеш -знаш збираш – сакупљаш кому́ - ком, коме  мож - можеш обзрташ - осврћеш сꙏм – само

 

НАПУШТЕНА  КУЋА

 

Сама у́планин под небо оловно, суро́ зарасла́ у трње и у бршљан,  наваљена настра́н ћути́ напуштена тужна кућа.

 

Скршене јој ћеремиде и проваљен тава́н. Дувке големе́ свуде́ по дувари, некад беоше бели́, сꙏг огуљени и потавнели́.

 

У строшен креденац  дреје миши изели́, гњезда напраји́ли па се накотили. Пенџери дрвени иструлели у њи се стршљени жути́ извели. Од кућу само камени басамак оста́л њег неје́ гоџа́ зуб од време наапа́л.

 

 

гоџа́ - много                                             наапа́л - нагризао                                    басамак - степеник (степенице)      дувке -рупупе                                          проваљен -–избушен                              ћеремиде - црепови                            дувари – зидови                                     пенџери - прозори дреје – одећа                                          суро́ - сиво

напраји́ли – направили                        скршене -  изломљене

неје́ - није                                                 строшене -–ломњене

 МОЉЦИ́

 

У сандꙏк се мољци́ запатили́, вунене чарапе измољили́. Измољи́ше вежене кецеље и  големе́ чрге.

Измољи́ше кошуље́ беле́ и алеве  антерије дꙏлге.

Измољи́ше све што добро́ беше.

Сваку ни́тку без зуби изеше.

Остадоше ситни конци, мољчава прашина од богатлꙏк  поста сиротиња.

 


алеве – црвене антерије – одевни предмет од вуне (вунени џемпер) богатꙏлк – богатство големе́ – велике длꙏге – дугачке запатили – намножили изеше – поједоше  сандꙏк – дрвени ковчег за чуванје одевних предмета чрге – груба тканина добијена од конопље,  налик ћилиму