Нада Матовић: Пут љубави

Ко сам?              
Ко си? 
Ко смо?              
Koсмос у улици Априла,           
Гдје сам?           
Гдје си?              
Гдје смо?          
Свјесност, без мане    
прoлаз у годинама,     
Ја сам. 
Ти си.   
Ми смо.             
Свјетлост, стопа, пут! 
Љубави!

...